Vòi xe đạp sửa chữa trong vài giây - với giây keo

Sau khi tìm thấy lỗ, giải phóng không khí. Sau đó, một chút keo "blob" (không có gel) trên lỗ.

Bây giờ nhanh chóng với ngón tay cái của bạn một túi nhựa trong 1-2 phút ấn mạnh tại chỗ (chú ý, sẽ ấm). Các superglue cứng lại, nhưng không kết nối với túi nhựa. Những gì còn lại là một bộ phim rõ ràng sẽ đóng lỗ vĩnh viễn.

Không tốt cho hàm lượng PVC cao trong ống rẻ tiền. Nhưng không có keo khác sẽ giúp.

Cách vào chân van xe ga chỉ vài giây. Còn Ae cho kiểu gì | Tháng BảY 2021