Thoát nước bị tắc? Đi tắm bằng miệng!

Nếu cống bị tắc: sử dụng ống nhỏ giọt đầy đủ với máy tưới tiêu! Ai có một - ai không có, có hàng xóm có một lần đặt cược? Hiệu ứng thực sự mạnh mẽ, thậm chí hoạt động khi nước dùng trong hồ bơi - và không nhúng phần hoàn toàn.

Đơn giản chỉ cần tưới nước với một chút điện kích thích, thay vì toàn bộ thẻ ăn mòn. Tốt, phải không? Và bởi vì tôi đã có ý tưởng tuyệt vời này, tôi cũng đặt tên cho thủ tục (sau tất cả, bạn phải đi vào lịch sử với một cái gì đó):
Pimp ống của tôi!
Nếu toàn bộ điều này không hoạt động, nó gần như chỉ có thể là do một: Phích cắm nằm trong đó. Nên tiếp tục bị tắc nghẽn bất chấp tất cả: Ăn mận khô!

Hướng dẫn thông tắc đường ống thoát nước sàn đơn giản mà hiệu quả | Tháng 2021