Gấp túi nhựa nhỏ và cất giữ dễ dàng

"Trước đó," túi nhựa của tôi cuối cùng trong tủ làm sạch trong một cái túi và lấy đi rất nhiều không gian vì tôi không thấy cần phải gấp chúng lại.

Bây giờ tôi đã học được từ một phụ nữ Mexico cách gấp túi ở đó, để chúng rất nhỏ và gọn, lưu trữ thực tế và thậm chí có thể được lấy trong ví làm dự trữ. Các hình tam giác nhỏ sau đó dài khoảng 5 cm. Người Mexis thực sự có một ý tưởng thiết thực cho mọi thứ và tôi chỉ nghĩ nó thật buồn cười :-)

MẸO VẶT CHO BẠN! HAI CÁCH CẤT GIỮ TÚI NILON | Tháng Giêng 2022