Sáp nhập vớ

Ai mà không biết điều này: những đôi tất chỉ được cuộn lại không được kiểm soát một lần nữa và ngăn đựng tất luôn lộn xộn. Nếu bạn gấp chúng hoàn toàn vào nhau, để một chiếc tất biến mất hoàn toàn trong cái kia, thì còng sẽ mỏng đi.

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn đặt chúng ở giữa nhau. Đặt vớ lên nhau, đặt cả hai còng lại với nhau chỉ vài cm từ trong ra ngoài và để phần còn lại treo lỏng lẻo. Vì vậy, mọi thứ ở lại với nhau tốt đẹp, và nó không bị hao mòn.

TIN NGUY HIỂM: ATNĐ "KÉP" có nguy cơ sáp nhập với nhau tạo ra siêu bão. | Tháng Chín 2020