Tiết kiệm lòng trắng trứng để đánh khi lòng đỏ trứng đã vào

Cẩn thận tách lòng trắng trứng ra khỏi lòng đỏ trứng để đánh cho đến khi cứng. Một giây không chú ý và bạn đã có món salad: Một ít lòng đỏ trứng rơi vào lòng trắng trứng.

Vì người ta biết rằng lòng trắng trứng không thể bị đánh nữa, nên người ta tức giận với chính mình. Sau đó, một người nhún vai, nhặt trứng cho bữa sáng ngày mai và bắt đầu lại từ đầu. Điều đó không cần thiết!

Đây là mẹo: Chỉ cần nhúng lòng đỏ với một miếng bánh mì. Nó dính vào nó ngay lập tức và có thể được loại bỏ protein. Lòng trắng trứng được lưu!

25 CÁCH ĐÁNH TRỨNG THÔNG MINH | Tháng Giêng 2022