Shortbread đơn giản

Dưới đây là một mẹo cho những người mệt mỏi liên tục nhìn vào cuốn sách làm bánh.

Nếu bạn muốn làm một chiếc bánh ngọt ngắn, bạn không cần phải tìm trong sách mà chỉ cần giữ hóa đơn này.

125g đường bột
250g bơ (mát nhất)
500g bột

Đó là một nửa trận chiến. Sau đó 0,5% muối (của bột) và 2 lòng đỏ trứng cho mỗi kg bột.

Đầu tiên trộn đường bột, bơ và muối. Dần dần thêm lòng đỏ trứng. Khuấy mọi thứ nhanh chóng. Thêm bột và khuấy từ từ. Xong.

Classic Shortbread Cookies | Cách làm bánh quy bơ đơn giản | Nhi Chan | Tháng Giêng 2021