Làm sạch các nút rõ ràng

Bạn đặt các nút trên một mảnh giấy tương đối rộng, có màu tương phản và dán băng dính không màu một cách lỏng lẻo theo chiều rộng phù hợp hoàn toàn trên các nút. Keo dán phía sau tờ giấy. Vì vậy, chúng ở cùng nhau, bạn không phải đối phó với kim và chỉ rườm rà và ngay cả khi bạn có nhiều nút, bạn vẫn giữ tổng quan mà không cần xâu chuỗi và có thể giữ tất cả các nút của anh ấy trong một hộp.

Nếu bạn luôn sử dụng các tài liệu có cùng kích thước, bạn có thể "lá" theo nghĩa đen khi cần, nếu bạn đặt chúng liên tiếp. Đối với các nút tròn bạn cần kiên nhẫn hơn một chút. Sau khi làm sạch hoàn toàn, bạn có mọi thứ trong tay.

3 CÁCH LỌC SẠCH ĐỘC TỐ TRONG RUỘT THEO LỜI NGƯỜI XƯA GIÚP SỨC KHỎE ỔN ĐỊNH | Tháng Chín 2020