Trái cây bay dưới rây trong bồn

Tôi nhận thấy những con ruồi giấm đói nhỏ đang bay trên bồn rửa. Vì tôi đã tháo cái rây trên vòi và làm cho tất cả bụi bẩn ở dưới mép bằng bàn chải và tăm bông. Ngoài ra bản thân sàng đã được chà.

Tôi nghi ngờ rằng ruồi giấm bị thu hút bởi trái cây và rau quả (không có máy rửa chén, nên thường rửa trong bồn rửa chén). Vặn cái rây lại. Đổ nước giấm nóng vào bồn rửa. Cho đến nay tôi đã không thấy một con ruồi giấm ở đó.

Máy cày nhỏ nhưng cực năng suất | Tháng Chín 2020