Superglue ống mở mà không có bạo lực

Với mẹo này, bạn có thể mở một ống superglue dễ dàng và lặp đi lặp lại mà không phải sử dụng vũ lực.

Mọi người thỉnh thoảng sử dụng superglue đều biết vấn đề: Một khi đã mở và đóng lại, thường không thể mở lại ống.

Giải pháp cho vấn đề khá đơn giản:

Sau thời gian mở ngắn nhất có thể, đóng ống ngay lập tức và sau đó lưu trữ theo chiều dọc, với lỗ mở hướng lên trên. (Tốt nhất trong một chiếc kính rất hẹp hoặc tương tự, ống hiện tại của tôi rất dễ mở 7 lần mà không gặp vấn đề gì.

Concept X - Тренажер для коршуна F1 + как отбалансировать импеллер | Tháng Giêng 2022